Aracınızı Bir Başkasına Emanet Etmek

Aracınızı Bir Başkasına Emanet Etmeden Önce Bilmeniz Gerekenler

Ülkemizde sıkça yaşanan durumların başında, bir başkasına emanet araç vermek geliyor. Kültürel yapımızın da etkisi ile tanıdık, yakın arkadaş, akraba gibi bağımızın olduğu kişiler bizden aracımızı emaneten istediğinde, vermemeyi yakışıksız bir durum olarak değerlendirip tereddüt etmeden aracımızı veriyoruz. Ve ekliyoruz “Senden kıymetli mi?”

Evet aracımız sevdiklerimizden kıymetli olmayabilir ancak; karışmış oldukları bir kaza sonucu karşı tarafta meydana getirecekleri maddi ve manevi zararların yol açacağı sonuçları ne kadar biliyoruz?

Örnek olay üzerinden hareket edelim;

Bir arkadaşınıza aracınızı kendi rızanız ile teslim ettiniz. Arkadaşınızda aracınız ile bir kazaya karıştı. Başkasına ait aracın trafik kazasına karışması sonucu ruhsat sahibinin cezai sorumluluğu yoktur fakat; oluşan zarardan sorumludur.

Ruhsat sahibine, yani size kaza sonucu yaralanan kişi veya kişiler ile kazada vefat edenlerin yakınlarının tazminat davası açabilme durumları söz konusu olabilir. Unutmayın ki manevi tazminat: Kazadan dolayı yaralanan kişinin ya da vefat eden kişinin yakınlarının yaşadığı duygu durumu, üzüntü ve kederi için talep edilmekte.

Yani araç sahibi siz olduğunuz halde aracınızı başkası kullanıyor ise, aracın trafik kazasına karışması durumunda sizde müteselsilen sorumlu olmaktasınız. Bu sorumluluk “Kusursuz Sorumluluk İlkesi” gereğidir.

Türk Ceza Kanunu Mad. 20; Ruhsat sahibinin aracı kullanmadı durumlarda cezai sorumluluğu yoktur. Karayolları Trafik Kanunu madde 85/1’ e göre araç işletenine oluşan her türlü zarardan dolayı maddi ve manevi tazminat davası açılabilmektedir. Yine Karayolları Trafik Kanunu 85/5; “araç sahibinin, aracın sürücüsünün veya aracın kullanılmasına katılan yardımcı kişilerin kusurlarından kendi kusuru kadar sorumludur” demektedir.

Aracınızı emanet verirken şöyle düşünüyor olabilirsiniz; “nasıl olsa trafik poliçesi var”. Şunu unutmamalıyız; gerçekleşen trafik kazalarında trafik sigortası kusur dağılımına göre ödeme yapmakta. Kusur oranı da polis tutanağı ya da kaza tespit tutanağına göre belirlenmekte. Kazadaki kusur aranı %100 olup tamamen sizin kusurlu olduğunuz durumlarda trafik sigortası size ödeme yapmamakta.

Bu durumda kasko poliçesinin ve içeriğinin önemi devreye giriyor, ancak bir noktanın daha altını çizmeliyiz; emanet verdiğiniz kişi ehliyetsiz veya alkollü ya da uyuşturucu madde etkisinde kazaya karışırsa durum sizin açınızdan telafisi zor noktalara gidecektir.

Tüm bunlara rağmen hala emanet olarak araç vermek veya almak kararı sizlere kalmış. 

Bunları Biliyor Muydunuz?