Sigorta Uyuşmazlıklarında İzlenecek Yol Haritası

    Sigorta konularındaki uyuşmazlıklar en çok merak edilen konulardan biridir. Kazaya karışan taraflar arasında ki veya sigortalı ile sigorta şirketi arasındaki uyuşmazlıklarda izlenecek olan yol haritası nasıl olmalıdır?

     Karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sigortası için öncelikle davanın nerede açılacağı önemlidir. Davalılardan herhangi birinin ikamet ilinde, trafik kazasının gerçekleştiği yer, zararı görenin ikametgahı veya sigorta şirketinin merkezinin bulunduğu yer mahkemesi önünde açılabilmektedir.

Hangi Mahkemeler Görevlidir?

  •  Tarafların birbirinden davacı olduğu veya davacının hem kusurlu şahsa hem de sigorta şirketine karşı açacak olduğu davalarda Asliye Ticaret Mahkemesi görevlidir.
  • Dava yalnızca kusurlu şahsa açılacaksa Asliye Hukuk Mahkemesi görevlidir.
  • Kasko Sigortasında taraflar arasındaki sözleşme ilişkisinden dolayı taraflardan birinin tüketici sıfatında olması konunun çözümü için Tüketici Mahkemesini işaret etmektedir.

     Önemli bir not olarak da davanın yalnızca kusurlu şahsa yöneltildiği halde arabuluculuk şartı aranmamaktadır, diğer durumlarda mahkeme öncesi arabuluculuk alternatifinin denenmiş olması gerekmektedir.

    TAHKİM NEDİR?

Tahkim alternatif bir uyuşmazlık çözüm yoludur. Burada uyuşmazlığın mahkemeler yerine hakem adı verilen kimseler aracılığı ile nihai olarak çözümlenmesi öngörülür. Bu sayede uyuşmazlıklar mahkeme önüne gelmeden daha kısa süre içinde çözümlenmiş olur. Tahkim başvurularında hakemlerin kararı en geç dört aylık süre içinde vermeleri gerekir.  Bu süre içerisinde tamamlanamayan tahkikattan, uyuşmazlığın yetkili mahkeme önünde çözümü için el çekilmektedir.

Hakem tarafından verilen karara karşı , belirlenen parasal sınırların üzerinde olması şartı ile süresi içerisinde itiraz veya temyiz yoluna gidilebilir.

     SİGORTA TAHKİM KOMİSYONUNA KİMLER BAŞVURABİLİR

  • Sigorta ettiren
  • Sigorta sözleşmesinde menfaati sigorta edilenler
  • Güvence hesabından faydalanması mümkün olan kişiler

Başvuru için; Uyuşmazlığa düşen kişinin sigortacıya gerekli başvuruyu yapmış ve sigorta şirketi tarafından talebin kısmen ya da tamamen olumsuz sonuçlanması gerekmektedir.

NOT: Poliçenizi aldığınız sigorta şirketinin Tahkime üye olup olmaması önem arz etmektedir.

Bunları Biliyor Muydunuz?